top of page
  • Forfatters billedeNicolej Brink

Rytmik i indskolingen - 1. del

Opdateret: 12. jan. 2019

Hvorfor skal vi have musik og rytmik på skemaet på 0. årgang. Det skal vi for at bevare og stimulere børnenes umiddelbare musikglæde og videreudvikle deres musikalske anlæg. Musik er glæde, og det skal være sjovt at have musik. Børnene stimuleres musisk, motorisk, sprogligt og socialt i denne type undervisning. Børnene udfordres på alle mulige måder musikalsk - både med rytmer, pulstræning, små melodistumper og orkester/sammenspil. Vi øver os i at "turde" før an i alle mulige former for musikalsk leg samtidig med at vi øver at give plads til de andre.


Som det er nu, lukkes der nemlig ned for denne naturlige mekanisme når børnene starter i skole, hvis man ikke er så heldig at have en børnehaveklasseleder der selv brænder for området. Ofte er det de voksnes egen tro på sig selv der dræber musikken. “Jeg kan jo ikke synge” eller “Jeg kan ikke spille på noget instrument”


Ud fra et udviklingspsykologisk synspunkt giver det ikke meget mening. Kjeld Fredens fortæller i et interview hvordan børn fra de er helt små, lærer gennem kroppen og sanser. Små børn synger jo også for de taler. I børnehavealderen leges sprog og tal gennem remser og rim alt imens der hoppes i svingtov og hinkes. Indtryk bearbejdes og reflekteres gennem spontansang mens der leges.


Så er det lidt af et paradoks at den institution der formelt skal stå for børns læring og dannelse hovedsagelig har struktureret omkring en “røv-til-sæde sans” i en sådan grad at den prøver at redes af lappeløsninger som bevægelsesbånd og powerbreaks.


-undskyld mit lille opstød, det er selvfølgeligt meget forsimplet ;-) Så, tilbage på sporet...


Gennem musiklege træner børnene ikke alene de redskaber, som anvendes i hele indskolingen og i deres videre udvikling: sanser, motorik, koncentration, fantasi samt træning af stemmen. Der trænes også flere fagfaglige færdigheder inden for det sproglige område når der arbejdes med sange og rim på dansk, engelsk eller tysk. Gennem rytmer kommer der et kropsligt grundlag for matematik. Det er vigtigt at rytmik foregår sammen med bhv kl leder/pædagog så børnene lære helt fra start den specielle måde man agerer på i musikkens arena. Det må ikke blive det hul i teamet skema hvor der så lige kan holdes teammøde mm.


Jeg vil i et kommende indlæg komme ind på praktikken i rytmik til denne aldersgruppe.

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentarios


bottom of page